Obtención de glicósidos terpénicos de alto valor agregado a través de rutas enzimáticas